Tôn vinh thanh nhạc: Các ca khúc của nhà soạn nhạc Mozart

Các ca khúc của nhà soạn nhạc Mozart là khởi đầu cho sự ra đời của những ca khúc nghệ thuật.