Đặc phái viên Bắc Kinh phủ nhận việc trả hàng triệu dollar cho Nauru để cắt đứt liên hệ ngoại giao với Đài Loan

Thông tấn xã Trung ương Đài Loan tuyên bố chính phủ Nauru đã được thúc đẩy để thay đổi các mối liên hệ ngoại giao do ngân sách của họ bị giảm 125 triệu USD.