Đặc phái viên: Chính phủ TT Biden sẵn sàng thu hồi việc xác định Houthi là khủng bố nếu điều đó thúc đẩy tiến trình hòa bình