Giám đốc FBI cảnh báo Quốc hội về các mối đe dọa ‘đa dạng’ đối với Hoa Kỳ từ ‘vô số nguồn’

‘Mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố vẫn dai dẳng và phức tạp hơn bao giờ hết.’