Đặc vụ Taliban đã dành nhiều năm để thâm nhập vào chính phủ trước đây của Afghanistan