Báo cáo mới của tổng thanh tra: Taliban thu giữ hàng tỷ dollar thiết bị quân sự của Hoa Kỳ sau khi Afghanistan thất bại