Đài Bắc đáp trả đe dọa của Tổng tư lệnh quân đội ĐCSTQ, khẳng định rằng ĐCSTQ đang gây nguy hiểm cho hòa bình