Người Mỹ được cảnh báo rời khỏi quốc gia này vì ‘tình hình an ninh khó lường’

Công dân Hoa Kỳ được cảnh báo rời khỏi Lebanon, một quốc gia nằm ở phía bắc Israel