Đại học Oxford phát triển thiết bị xét nghiệm máu để dự đoán hiệu quả của vaccine COVID-19