Đài Loan đang đa dạng hóa một cách mạnh mẽ khỏi Trung Quốc

Cũng như phía Hoa Kỳ, châu Âu, và Nhật Bản, Đài Loan đã quyết định đa dạng hóa nguồn cung ứng và đầu tư khỏi Trung Quốc. Chắc hẳn Bắc Kinh đang cảm thấy cô đơn.