Nỗi niềm khao khát tình yêu của Bắc Kinh

Các quan chức Trung Quốc đã vươn ra cả phương Đông lẫn phương Tây để tìm kiếm đối tác thương mại và trợ giúp kinh tế nhưng cho đến nay vẫn chưa cảm nhận được chút nồng nhiệt nào.