Đài Loan sẽ tiếp tục trao đổi với Hoa Kỳ về tiền tệ