Đài Loan hy vọng đạt được tiến triển về thỏa thuận thương mại với EU