Đài Loan nên phá hủy các nhà máy bán dẫn nếu Trung Quốc xâm lược