Đài Loan: TT Thái Anh Văn thăm Hoa Kỳ, trong khi cựu TT Mã Anh Cửu đến Trung Quốc