Đài Loan và Hoa Kỳ khởi động đàm phán Hiệp định thương mại, Trung Cộng lập tức phản đối