Đại sứ Canada tại Hoa Kỳ: Thỏa thuận của bà Mạnh ‘độc lập’ với việc Trung Quốc thả hai ông Kovrig và Spavor