Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chỉ trích chính sách ‘ngoại giao con tin’ của Bắc Kinh