Đại sứ Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc ‘ngừng tuyên truyền xảo ngôn của Nga’