Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo an ninh do các cuộc tấn công vào các doanh nghiệp Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi cảnh báo tới công dân Mỹ.