Đại sứ quán Hoa Kỳ cảnh báo công dân Mỹ ở Gaza lập tức di tản về phía nam