Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Afghanistan yêu cầu nhân viên tiêu hủy ‘tài liệu nhạy cảm’