Giám đốc CIA cảnh báo Taliban đang ở ‘địa vị quân sự mạnh nhất’ trong nhiều thập kỷ