Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mexico cảnh báo du khách Mỹ sau cuộc bầu cử

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mexico đã đưa ra cảnh báo cho công dân Mỹ trong những ngày gần đây.