Đài truyền hình NTD mở rộng dịch vụ ở New York và Los Angeles qua các kênh WMBC và KVMD