Đắm chìm trong mạng xã hội suốt 15 năm, cô gái người Mỹ chia sẻ hành trình cai nghiện