Ông Elon Musk cảnh báo: Mạng xã hội đang đào tạo trẻ em, sử dụng AI để ‘tối đa hóa dopamine’

Ông Musk nói: ‘Rất nhiều mạng xã hội không tốt cho trẻ em, vì có sự cạnh tranh gay gắt giữa các AI trên mạng xã hội để tối đa hóa dopamine!’