Dân biểu Adam Schiff: Ủy ban 06/01 sẽ ‘rà soát lại’ bằng chứng trước khi có báo cáo cuối cùng