Dân biểu Chip Roy kêu gọi giới lãnh đạo dám nghĩ dám làm hơn trong Quốc hội nhiệm kỳ 118