Dân biểu Chris Smith: ĐCSTQ tiếp tục thu hoạch nội tạng sống, Hoa Kỳ nên áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc