Cuộc mít-tinh phản đối thu hoạch nội tạng được tổ chức trước chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas sẽ nêu bật hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức tàn bạo của chính quyền Trung Quốc.