Dân biểu Chris Smith: Hoa Kỳ cần làm ‘nhiều hơn nữa’ để chống lại việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc