Dân biểu GOP bảo vệ việc hoãn chọn tân Chủ tịch Hạ viện bất chấp sự chỉ trích từ Đảng Dân Chủ