Ông Gingrich kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc chịu trách nhiệm về các vụ đàn áp hàng loạt