Dân biểu hàng đầu của Đảng Dân Chủ: Ông Hunter Biden ‘đã làm rất nhiều điều thực sự bất hợp pháp và sai trái’