Dân biểu Hoa Kỳ cảnh báo về mối liên hệ giữa nhóm thúc đẩy lệnh cấm bếp gas và Trung Quốc