Chuyên gia: Hoa Kỳ chưa sẵn sàng ‘sống xanh’, Trung Quốc sẽ là bên đắc lợi chính