Dân biểu Jordan lạc quan trước cuộc bầu chọn chủ tịch khi phe đối lập thu hẹp