Dân biểu Liz Cheney, Tổng chưởng lý Merrick Garland, và cố Tổng thống Abraham Lincoln