Dân biểu Louisiana ông Higgins cho biết ông bị nhiễm COVID-19 lần thứ hai