Dân biểu Mike Johnson đắc cử chức chủ tịch, chấm dứt chuỗi 22 ngày bế tắc tại Hạ viện Hoa Kỳ

Tân Chủ tịch Hạ viện đặt mục tiêu hoàn thành quá trình phân bổ ngân sách trong vòng 23 ngày tới, quá trình này sẽ thách thức khả năng của ông trong việc duy trì sự đồng thuận mong manh giữa các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện.