Dân biểu Mỹ chỉ trích IOC vì phớt lờ nạn diệt chủng, thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc