Dân biểu Nhật Bản: Chúng ta phải ngăn chặn tội ác diệt chủng của Trung Cộng