Dân biểu tiểu bang New York tán dương phong trào thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn cầu