Đảng Cộng Hòa: Khoản thanh toán trực tiếp 200,000 USD cho TT Joe Biden là bằng chứng thích hợp về hành vi sai trái

Đảng Cộng Hòa đã phát hiện ra một tấm chi phiếu trị giá 200,000 USD được cấp trực tiếp cho Tổng thống Joe Biden là bằng chứng có thể ràng buộc ông với các giao dịch kinh doanh của gia đình mình.