Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cáo buộc chính phủ Tổng thống Biden tạo ra đồng USD điện toán ‘kiểu độc tài’