Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện: Chủ tịch Hạ viện đã đúng khi nghi ngờ về thỏa thuận biên giới