Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện: Giám đốc FBI xác nhận sự tồn tại của tài liệu cáo buộc ông Biden tham gia hối lộ

FBI vẫn không bàn giao tài liệu cho Ủy ban Giám sát, làm tăng thêm nguy cơ bị cáo buộc tội khinh thường Quốc hội