Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện lạc quan về việc sớm chấm dứt tình cảnh thiếu chủ tịch Hạ viện