Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện lo ngại về dự luật mềm mỏng với Trung Quốc, yêu cầu một đối sách cứng rắn hơn